Regulamin korzystania portalu Czytnik24

 

§1

Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest określenie zasad i warunków korzystania z czytnika kart kierowców, a w szczególności korzystania z elektronicznego konta Czytnik24.

 2. Tacho-Diagram – firma Tacho-Diagram Paweł Cieślak, ul. Wiśniowa 38, 05-800 Pruszków

 3. Karta kierowcy – chipowa karta dla kierowców wykonujących przejazdy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe w celu rejestracji czasu i przebiegu jazdy.

 4. Konto Czytnik24 – elektroniczne konto zakładane przez Wnioskodawcę w trakcie rejestracji wniosku o wydanie w wyniku wypełnienia odpowiednich pól formularza zawierających dane użytkownika albo, zakładane automatycznie , umożliwiające w szczególności zweryfikowanie danych osobowych użytkownika.  

 5. Konto Czytnik24 kierowca - elektroniczne konto zakładane przez kierowcę.

 6. Czytnik kart – czytnik umożliwiający pobranie w sposób automatyczny danych z karty kierowcy. Właścicielem i zarządcą czytnika kart jest firma Tacho-Diagram. Instrukcja korzystania z czytnika kart opisana jest w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.czytnik24.pl

 7. Użytkownik – posiadacz elektronicznego konta na portalu Czytnik24.

 8. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o rejestrację elektronicznego Konta na portalu Czytnik24.

 9. Kierowca – właściciel karty kierowcy.

 10. Portal Czytnik24h – serwis internetowy dostępny dla zarejestrowanych użytkowników i kierowców pod adresem www.czytnik24.pl

§2

Postanowienia ogólne

 

Klient wyrażający chęć przystąpienia do programu Czytnik24 ma prawo do korzystania za pośrednictwem strony internetowej www.czytnik24.pl z portalu Czytnik24, posiadającego funkcjonalności określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Do rejestracji na stronie wymagane jest podanie aktywnego adresu e-mail, nazwy firmy, adresu i numeru NIP firmy , która zamierza podpisać umowę o korzystanie z portalu Czytnik24.

 2. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o:

a) Zatwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

b) Akceptację niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu korzystania z portalu Czytnik24

c) Zatwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera (opcjonalnie).

d) Uzupełnienie hasła z obrazka

 1. Na dany adres e-mail może być zarejestrowane tylko i wyłącznie jedno konto użytkownika.

 2. E-mail aktywacyjny zawiera link aktywujący konto. Konta nieaktywowane w ciągu 3 dni od momentu rejestracji są przenoszone do archiwum - nie można ich aktywować oraz nie blokują możliwości złożenia ponownego wniosku na ten sam adres e-mail

 3. Kliknięcie na link dezaktywacyjny umożliwia odrzucenie procesu aktywacji danego wniosku oraz umożliwia ponowną rejestrację na ten sam adres e-mail dla np. innego nr NIP

 4. Kliknięcie na link aktywacyjny powoduje aktywację konta oraz wysłanie maila z losowym hasłem dostępu

 5. E-mail z danymi dostępu zawiera dane niezbędne do zalogowania się na portalu Czytnik24, tj. adres e-mail użytkownika(login), wygenerowane hasło, NIP oraz adres strony

 6. Hasło dostępu znane jest wyłącznie użytkownikowi. Tacho-Diagram nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez użytkownika hasła dostępu do portalu Czytnik24 osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do portalu Czytnik24 przed dostępem osoby trzeciej

 7. Logowanie do portalu Czytnik24 wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu, którym jest adres e-mail oraz hasła dostępu otrzymanego od Tacho-Diagram drogą elektroniczną.

 1. Wzór umowy jest udostępniony wszystkim potencjalnym klientom Programu Czytnik24. Wszelkie zmiany treści pobranego wzoru umowy dokonane jednostronnie będą nieważne, a w ich miejsce wchodzą postanowienia zawarte we wzorze.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej przez Tacho-Diagram , a także na ich wykorzystanie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji marketingowych przez Tacho-Diagram w formie mailingu, które będą kierowane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. 

§3

Rejestracja kart kierowcy

 

 1. Rejestracja kart kierowców w portalu Czytnik24 ma za zadanie przypisanie kierowców do Użytkownika, który obecnie zatrudnia danego kierowcę.

 2. Rejestracja kierowców odbywa się na portalu Czytnik24 po zalogowaniu na stronie www.czytnik24.pl w zakładce KIEROWCY poprzez kliknięcie dodaj kierowcę.

 3. Rejestracji może dokonać jedynie Użytkownik, która obecnie zatrudnia danego kierowcę.

 4. W przypadku zwolnienia kierowcy Użytkownik, ma obowiązek wypełnić informacje w zakładce KIEROWCY, a w szczególności wypełnić datę rozwiązania umowy z kierowcą.

 5. Kierowca na swoim koncie może sprawdzić, edytować wszystkie dostępne w portalu Czytnik24 informacje związane z jego kartą kierowcy. Sczytania, pobrania, a w szczególności informacje do której firmy przypisana jest jego karta kierowcy.

 6. Karta kierowcy, może być zarejestrowana jednocześnie w paru firmach w których jest zatrudniony kierowca. W takim przypadku wszystkie firmy, które zarejestrowały kierowcę będą widziały wszystkie odczyty w okresie jego zatrudnienia.

§4

Płatności 

 

 1. Korzystanie z portalu Czytnik24 jest bezpłatne.

 2. Sczytanie karty kierowcy w automatycznych czytnikach kart kierowców jest płatne 10 zł brutto. W cenie tej zawarte jest jedno bezpłatne pobranie pliku.

 3. Każde kolejne pobranie tego samego pliku z portalu Czytnik24 jest płatne 5 zł brutto.

 4. Niepobranie sczytanego pliki z portalu Czytnik24 w ciągu 3 miesięcy od dnia sczytania karty kierowcy skutkuje przeniesieniem pliku do archiwum. Pobranie pliku z archiwum jest płatne 10 zł brutto.

 5. Raporty podstawowe dostępne na portalu Czytnik24 są bezpłatne.

 6. Raporty dodatkowe dostępne na portalu Czytnik24 są płatne. Za każdym razem po wybraniu raportu płatnego pojawi się informacja o kosztach, które musi być potwierdzone przez użytkownika poprzez wyrażenie zgody zapłaty.

§5

Procedury w przypadku problemów technicznych 

 

 1. Wnioski reklamacyjne dotyczące działania portalu Czytnik24 lub automatycznego czytnika kart kierowców, mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.czytnik24.pl lub na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź w siedzibie Tacho-Diagram Paweł Cieślak, ul. Wiśniowa 38, 05-800 Pruszków.

 2. Reklamacja złożona powtórnie, a oparta na tym samym stanie faktycznym zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 3. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień rozpatrzenia może się wydłużyć.

 

§6

Postanowienia końcowe 

 

 1. Tacho-Diagram zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.