- czytniki całodobowe

- czytniki ograniczone czasowo